Bezplatná výměna autoskla Slavia

Vztahuje se na Vás bezplatná výměna autoskla Slavia? Pokud máte sjednáno pojištění skel Slavia, tak ano. Pojištění skel Slavia se vztahuje na rozbití pojištěného skla jakoukoliv nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě vyloučena. Za rozbití čelního skla Slavia se považuje i takové poškození skla, při kterém je ohrožena bezpečnost osob a je nezbytná jeho výměna. V případě, že potřebujete autosklo bezplatně vyměnit, přijeďte na naši pobočku. Čelní sklo na Vašem vozidle vyměníme a postaráme se o nahlášení škodné události na pojišťovně.